Facebook Twitter Gplus RSS

Akhisar Mezarlıkları

REŞAT BEY MEZARLIĞI

Hacıishak Mahallesinde,  kentin önemli mezarlık alanlarındandır. XVIII. ve XIX. Yüzyıla ait mezar taşları yönüyle dikkati çeken mezarlık günümüzde kullanılmaktadır.

MUSEVİ MEZARLIĞI VE HAVRA

 

Akhisar’da kalabalık bir Musevi nüfusunun yaşadığı kayıtlarda mevcuttur. Yazılı belgeler dışında en büyük kanıt maalesef sadece giriş kısmı korunan eski bir havranın kalıntıları ile bu topluluğa ait mezar taşlarının yer aldığı bir mezarlıktır. Havra kalıntıları Akhisar ilçe merkezinde, mezar taşlarının yer aldığı mezarlık ise Akhisar’ın güneydoğusundadır.

Akhisar’daki Musevi Mezarlığı’ndaki Bazı Mezar Taşlarının Tercümesi

Dr.İnci Türkoğlu’nun çabalarıyla Cambridge Üniversitesi’nden Professor Nicholas de Lange tarafından tercüme edilmiştir.

Screenshot_2

Yakov Navarro, ölümü Cuma? Şivan 6574 (Mayıs-Haziran 1914)

Screenshot_3

Ora(?), David Kuenka’nın kızı ölümü 20 Tammuz 5666 (13 Temmuz 1906)

Screenshot_4

17 Av (ay ve gün var ama yıl yok)

Screenshot_5

Yakov Bencuya’nın eşi Lina ölümü 14 İyar 5678 (26 Nisan 1918)

Screenshot_6

David Hallevi ölümü 6 Şevat 5636 (1 Şubat 1876)

Screenshot_7

Bayan …., Şelomo Bencuya’nın eşi ölümü 22 Tevet 5658 (16 Ocak 1898)

Screenshot_8

isim görülmüyor ölümü 21 Hişvan 567-

Screenshot_9

Ester, Şelomo Politi’nin eşi ölümü 14 Adar 5696 (8 Mart 1936)

Screenshot_10

Mordehay Gerner, David Gerner’in oğlu ölümü 22 Av 5669 (9 Ağustos 1909)

Screenshot_11

Merkada Malka, İsak Gabay’ın dul eşi ölümü 20 Nisan 5678 (2 Nisan 1918)

Screenshot_12

Noya, Şelomo oğlu Samuel’in eşi ölümü 23 Kislev 5672 (14 Aralık 1911)

Screenshot_13

Luna Bencoya ölümü 19 Tammuz 5658 (9 Temmuz 1898)

Screenshot_14

5668 (1907/8)

Screenshot_15

İsak Nahum, 19 yaşında ölümü 23 Şevat 5678 (5 Şubat 1918)

SEYİTAHMET MEZARLIĞI

Kentin önemli zaviye ve mezarlık alanlarındandır. Saruhanoğulları döneminde yaşadığı düşünülen Seyit Ahmet’in kabri ilçenin batısında yer almaktadır. Bu alan ve çevresindeki mezarlık sahasında Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait mimari ve mimari plastik parçalar bulunmaktadır. Bu parçalar, farklı dönemlerde bu mevkiinin kutsal bir alan olarak kullanıldığını düşündürmektedir.

 

Bir Cevap Yazın

 
Home Kazi Detaylari Akhisar Mezarlıkları