Facebook Twitter Gplus RSS

Akhisar’ın Genel Coğrafi Özellikleri

Manisa’nın 52 km. kuzeyinde yer alan Akhisar ilçesi, İzmir kent merkezine (Konak) 90 km., kuzeyindeki Balıkesir iline ise 86 km. uzaklıktadır. İlçenin doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, güneybatısında Saruhanlı, kuzeybatısında Kırkağaç ve Soma, kuzeydoğusunda Sındırgı ilçeleri ile çevrili olup ilçe yüz ölçümü 1750 kilometrekare’dir.

İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 94 m.’dir. En yüksek noktası 1224 m. yüksekliğindeki Sıdan Dağı, en alçak noktası ise ilçenin kuzeydoğusunda Kum Çayı boğazının taban kısmıdır (60 m.). Görenez Dağı kuzeydoğuya doğru Sıdan Yaylası ile birleşir. Çam Ormanları ile kaplı bu yayla Cüneyt ve Gürdük derelerini birbirinden ayırır. Kadıdağı, ovayı kuzeyde keser, onun batısında Yatağan sırtlan uzanır. Yine ovanın kuzeyinde Demirci Dağları ile bunun uzantısı olan Gölcük Dağları yer alır. Simav Dağları da denilen bu dağlar büyük bir dağ kütlesi oluşturur. Ovanın batısında bulunan Yunt Dağları bazı kısımlarda zengin bir orman örtüsü içerirler. Güneydeki başka bir yükseltide Çal Dağı’dır.

Yöredeki en büyük düzlük olan Akhisar Ovası’nın başlıca iki akarsuyu Gürdük (Gördük) Çayı ve Kumçayıdır. 65 km. uzunluğundaki Gürdük (Gördük) Çayı, Akhisar’ın kuzeydoğu sınırından doğar. İki kol halinde akan çay, Başlamış Köyü yakınlarında sağdan bir kol daha alarak Akhisar ovasına inerek yatağını da genişletir. Beyoba kasabasının biraz kuzeyindeki Hurşitpaşa çiftliği içinde Kum Çayı ile birleşir.

İlk doğduğu yer olan Gördes yakınlarında Gördes Çayı olarak anılan Kumçayı, 60 km. yol aldıktan sonra Karayakup Köyünün 5 km güneydoğusundan Akhisar ilçe sınırına girerek batıya doğru 18 km uzunluğundaki bir boğazı açıp Çömlekçi Köyü’nün 3 km. kuzeydoğusunda Kayacık deresi ile birleşir, daha sonra kuzeydoğuya yönelerek Sazoba ile Beyoba Kasabasının yanından geçer ve Gürdük Çayı’na katılarak Gediz Irmağı’na ulaşırlar. Kum Çayı sel karakteri taşıyan bir çaydır. Bu nedenle Gölmarmara’ya 4 km. uzaklıkta bir regülatör ve Marmara Gölüne akıtılmak üzere bir de kanal yapılmıştır.

Yörenin küçük boyuttaki diğer akarsuları Kayacık Deresi ve Ilıcaksu’dur. Kayacık Deresi, Akhisar’a bağlı Yeğenoba Köyü sırtlarında doğar ve Karaoğlan Dağı’nda beslenir. Yayakırıldık Değirmeni yakınında başka bir kol ile birleşir. Güneye, sonra batıya doğru akarak Gördes Çayı’na katılır ve Kum Çayını meydana getirirler.

Akhisar-Gölmarmara yolunun sağ tarafındaki Ilıcaksu (Göbez) adından da anlaşılacağı gibi küçük bir fay kırığındaki sıcak su kaynağından doğar. Batıya doğru akarak 18 km sonra Hurşitpaşa Çiftliği yakınında Kum Çayı ile birleşir.

Bu akarsuların getirdikleri alüvyal dolgu ve kısmen yamaç erozyonu, verimli Akhisar Ovası’nı meydana getirmiştir. Genel olarak Ege ikliminin özelliklerinin görülmesi de verimliği arttırmaktadır. Yıllık ortalama sıcaklık 16 derecedir. Günümüze kadar ölçülen en yüksek sıcaklık 45 derece, en düşük sıcaklık ise -14 derecedir.

Bir cevap yazın

 
Home Kazi Detaylari Akhisar’ın Genel Coğrafi Özellikleri