Facebook Twitter Gplus RSS

İncil’de Thyateira

İNCİL’DE İKİ BÖLÜMDE THYATEİRA’DAN SÖZ EDİLMEKTEDİR.

ELÇİLERİN İŞLERİ 15,16

Lidya’nın İman Etmesi

 Burada, Aziz Paulus’un Makedonya’daki Filipi kentine varması anlatıldıktan sonra orada yaşayan, Thyateiralı, mor kumaş ticaretiyle uğraşan Lidya adında bir kadından söz edilmektedir. Bu bilgiler, ilk Hristiyanlık döneminde Lidya isminin kullanılması ve Batı Anadolu’daki birkaç kentin yanı sıra Thyateira ile özdeşleşen tekstil sanayi açısından da önem taşımaktadır.

 

(11) Troas’dan denize açılıp doğru Semadirek Adası’na, ertesi günde Neapolis’e gittik. (12) Oradan Filipiye geçtik. Burası bir Roma yerleşim merkezi ve Makedonya’nın o bölgesinde önemli bir kentti. Birkaç gün bu kentte kaldık.

(13) Şubat Günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yerinin olacağını düşünüyorduk. Oturduk, orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. (14) Bizi dinleyenler arasında Tiyatira Kentinden Lidya adında bir kadın vardı. Mor kumaş ticareti yapan Lidya, Tanrıya tapan biriydi. Pavlus’un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. (15) Lidya ev halkıyla birlikte vaftiz* olduktan sonra bizi evine çağırdı. “Beni Rab’bin bir inanlısı kabul ediyorsanız, gelin evimde kalın” dedi ve bizi ikna etti.

(Sayfa 254-255)

 

VAHİY 2,3

Tiyatira’daki Kiliseye

Burada Thyateira’da yaşayan Jezebel adındaki bir kadından söz edilmektedir. Kendini peygamber ilan eden bu kadının, halkı fuhuşa teşvik ettiği, tanrılara adanan hayvanların etlerine yemeğe yönelttiği belirtilmektedir.

 

(18) “Tiyatira’daki kilisenin* meleğine yaz. Gözleri alev alev yanan ateşe, ayakları parlak tunca benzeyen Tanrının oğlu şöyle diyor: (19) ‘Yaptıklarını, sevgini, imanını, hizmetini, sabrını biliyorum. Son yaptıklarının ilk yaptıklarını aştığını da biliyorum. (20) Ne var ki, bir konuda sana karşıyım: Kendini peygamber diye tanıtan İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeğe yöneltiyor. (21) Tövbe etmesi için ona bir süre tanıdım, ama fuhuş yapmaktan tövbe etmek istemiyor. (22) Bak, onu yatağa düşüreceğim; onun yaptıklarından tövbe etmezlerse, onunla zina edenleri de büyük sıkıntıların içine atacağım. (23) Onun çocuklarını salgın hastalıkla öldüreceğim. O zaman bütün kiliseler, gönülleri ve yürekleri denetleyenin ben olduğumu bilecekler. Her birinize yaptıklarınızın karşılığını vereceğim.

(24-25) Ama size, yani Tiyatira’da bulunan öbürlerine, bu öğretiyi benimsememiş, Şeytan’ın sözde derin sırlarını öğrenememiş olanların hepsine şunu söylüyorum: Ben gelinceye dek sizde olana sımsıkı sarılın. Üzerinize bundan başka yük koymuyorum. (26-28) Ben babamdan nasıl yetki aldımsa, galip gelene, yaptığım işleri sonuna dek sürdürene ulusların üzerinde yetki vereceğim.

Demir çomakla güdecek onları

Çömlek gibi kırıp parçalayacaktır.

Galip gelene sabah yıldızını da vereceğim. (29) Kulağı olan, Ruh’un kiliselere ne dediğini işitsin.’ ”

Sayfa (481-482)

Bir cevap yazın

 
Home Kazi Detaylari İncil’de Thyateira