Facebook Twitter Gplus RSS

Akhisar’ın Hafızası Yerine Geldi

Akhisar Belediyesi Sanat Galerisinde Thyateira Kazısı Fotoğraf Sergisi ve Meclis Salonunda Doç. Dr. Mehmet Karakuyu tarafından yazılan Kentleşme Sürecinde Akhisar, Mahalle Mahalle Akhisar ve Tarihi Coğrafyasıyla Akhisar isimli kitapların kitap tanıtımı gerçekleştirildi.

Toplantıda Thyateira Kazısını yürüten heyet başkanı Prof. Dr. Engin Akdeniz ile Doç. Dr. Mehmet Karakuyu birer sunum yaptılar. Sunumda Akhisar’ın Tunç çağından başlayarak günümüze kadar süre gelen tarihi ve sosyolojik geçmişinden bahsedildi. Prof. Dr. Engin Akdeniz; Akhisar’da çok önemli arkeolojik kazılarda çok önemli arkeolojik eserlere rastlanıldığını anlatırken; kazıda bulunan bir kısmı altın levhalardan oluşan üstü Tunç madeninden yapılmış, bir kısmı ise altın suyuna batırılmış kraliçe tacını andıran ve bir iskeletin üzerinde bulunan arkeolojik eser seyirciler tarafından en çok ilgi gösterilen eser oldu.

Toplantıya; Akhisar Kaymakamı Kamil Köten, Belediye Başkan Vekili Zafer Aşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Latif Çakmak, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Göksugür, İlçe Marka Kurulu Üyesi Av. Taner Baş ile davetliler katıldı. Toplantı bitiminde Doç. Dr. Mehmet Karakuyu ile Prof. Dr. Engin Akdeniz kitaplarını imzalayarak katılımcılara dağıttılar.

Kaynak

Kayalıoğlu Tarım Okulu

(Or Yehuda-Kutsal Işık) 1899 yılında 34.000 dönümlük bir arazide kurulmuştur. Yaklaşık 450 öğrenci kapasiteli tarım okulunun ana amacı sadece yöredekileri değil, geniş bir coğrafyadaki yoksul Musevi çocuklarını tarım konusunda uzmanlaştırmaktı. Bir yapı değil, yapılar topluluğundan oluşmaktaydı. Ana bina dışında bir tren istasyonu, Museviler için bir sinagogu, Rumlar için bir kilisesi de vardı . 1908 yılından itibaren Müslüman öğrenciler de okula kabul edilmeye başlandı. Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında bir takım sıkıntılar yaşandı. 1924 yılında Ahmet Kayalı adında bir çiftçiye satıldı. 1944-1997 yılları arasında İlkokul olarak hizmet verdi.Üç katlı ana bina hala bütün görkemiyle ayaktadır. İç kısımda ise ciddi tahribat vardır.
Doğa ve insan tahribine karşı bugüne kadar direnmeyi başaran bu  yapının daha fazla zaman geçirilmeden restore edilerek ruhuna uygun amaçlarla kullanılması gerekmektedir.
Kaynak; Taylan Esin; “Osmanlı’da Musevi İskan Birliği Çiftlikleri”, Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı 249 (Eylül 2014), 14-25.
Siren Bora, “Alliance Israelite Universelle’in Osmanlı Yahudi Cemaatini Tarım Sektöründe Kalkındırma Çalışmaları ve Izmir yakınlarında kurulan bir çiftlik okul:OR Yahuda”ÇAĞDAŞ TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve Inkilâp Tarihi Enstitüsü yay., cilt 1 sayı 3 İzmir 1993 s.s 386-400.

Kitap Bağışı

Thyateira kazı evi kütüphanesi Akhisar ve çevresi hakkında basılmış eserler ve Akhisar ile ilgili eski fotoğraflarla zenginleşecektir. Kitap ve fotoğraf bağışı yapmak isteyenler,bağışlarını kazı evi ya da Tepe Mezarlığı ören yerine bırakabilirler.