Facebook Twitter Gplus RSS

Thyateiralı Ünlü Kişiler

Kentte yetişmiş çok sayıda ünlü kişi arasında gramer uzmanı Nikandros (M.Ö. II-II. yüzyıl), hatip Ahnenaios, avukat ve hatip Annianos (M.S. II.yy.), Başhekim Moskhianos (M.S. III. yy.), Spor Hekimi (H)Elies ve şehrin önde gelenlerinden biri olan Artemidoros sayılabilir. Thyateiralı ünlü hukukçu Licinius Rufinus, M.S. 185 yıllarında Thyateira’da doğup M.S. 238’den sonraki bir tarihte ölmüştür. Bunların dışında, henüz yeri saptanamayan bir gladyatör okuluna bağlı olarak çalışan çok sayıda gladyatörün varlığı bilinmektedir  (örneğin, Retiarius Stephanos, Secutor Petraeites, Secutor Passareinos, Secutor Pardalas, Bestiarius Kallidromos, Rudiarius Eugramos, Secutor Babidos, Secutor Antallos, Secitor Aias). Buradan da anlaşılacağı üzere Thyateira, Lydia bölgesinde, Sardeis ve Philadelphia ile birlikte gladyatör dövüşlerinin en yoğun olduğu yerleşimlerden biriydi. Gladyatör okulu konusunda en önemli kanıt, bir gladyatöre ait mezar altarıdır. Bu altarda geçen “ludus” kelimesi, kimi araştırmacıya göre Thyateira’da bir gymnaisonun varlığına delildir. Başka bir yazıttaki “Sympas Ksystos” ifadeleri ise L.Robert’e göre “atletler birliği” anlamına olup yukarıda bahsettiğimiz başhekim (H)Elies ismi de burada geçmektedir.

Spor Hekimi (H)Elies’ın M.S. II ya da olasılıkla III. yüzyıla ait mezar anıtının yazıtında, “Sympas Ksystos’un (Atletler Birliği) başhekimi olan ben, (H)eleis, burada yatıyorum. Elveda!” ifadesi vardır. Merkezleri Roma’da bulunan ve “genel atletler birliği” deniler Kystos’da diğer görevlilerin yanı sıra birer de hekim yer almaktaydı. Bu hekimlerin birincil görevi gladyatör karşılaşmaları sırasında meydana gelebilecek herhangi bir yaralanmayı tedavi etmekti. Thyateira’da bulunan bir yazıtta “synodos” adıyla bahsedilen derneğin Dionysos sanatçılarına ait olduğu düşünülmektedir.

Bir cevap yazın

 
Home Kazi Detaylari Thyateiralı Ünlü Kişiler