Facebook Twitter Gplus RSS

Thyateiralı Ünlü Hukukçu Licinius Rufinus

Licinius

Bu metni bizlere kazandıran Prof.Dr. Hasan Malay’a teşekkür ederiz.

Yazıtın Çevirisi:

«Hayırlı Olsun! Bahçıvanlar Derneği, İmparator Meclisi’nin üyesi, Grekçe mektuplardan sorumlu yazman, İmparator’un hocası, genel maliye sorumlusu,
imparatora yapılan bireysel başvurulardan sorumlu yazman,Roma İmparatorluğu’nun adalet sorumlusu (Praetor), Noricum Eyaleti nin (bugünkü Avusturya-Slovenya) valisi, geleneksel Titus Tatius kültünün rahibi, Yirmiler Meclisi’nin (Vigintiviri) üyesi, Caesar’ın (Gordianus) seçilmiş dostu (Amicus), birçok kez imparatorlara elçi olarak giden ve öz vatanını (Thyateira) tüm haklarına kavuşturan, atlı sınıfına mensup, görkemli Senatör M. Gnaeus Licinius Rufinus’u, kente (Thyateira’ya ) karşı olan cömertliği birçok büyük projeyi gerçekleştirmesi ve toplum ve bireylerin hamisi olması nedeniyle (bir heykelini dikerek) onurlandırdı».

Yazıtın Yayınlandığı Bazı Eserler:

1-P. Herrmann, Tyche 12, 1997, s. 111 ve dev.
2-F. Millar, The Journal of Roman Studies 89, 1999, 90 ve dev.
3-F. Biedermann, Die Rechtsansichten des Licinius Rufinus, 2013.

Yazıtın ta rihi:

İ.S.238’den hemen sonra, Roma imparatoru Gordianus (İ.S. 238-244 arası) dönemi.

Rufinus’un Onurlandırıldığı Diğer Yazıtlar:

1-Tüm Atletler Birliği’nin ömür boyu rahibi olan, İmparator Hamamları’nın yöneticisi ve geleneksel Helios Pythios A pollon Tyrimnaios kültünün rahibi olan G. Perelios Aurelius Alexandros tarafından  Rufinus için yapılan onurlandırma. Thyateira’da bulunmuş bir heykel kaidesi üzerinde; şimdi kayıp.
2-Atlı sınıfından M.Aurelios Bassos tarafın dan yapılan onurlandırma.Thyateira’da bulunmuş bir heykel kaidesi üzerinde;şimdi kayıp.
3-Thyateira’daki Dericiler Derneği tarafından yapılan onurlandırma.Thyateira’da    bulunmuş bir heykel kaidesi üzerinde; şimdi kayıp.
4-Thessalonika’da (Selanik) bulunmuş olan ve Rufinus’ u «usta hukukçu» olarak niteleyen Claudius Menon adındaki biri tarafından yapılan onurlndırma.
5-Makedonia’daki Beroia’da bulunmuş olan bir başka onur yazıtın da, bir dernek,Rufinus’u «Eyaletin Avukatı» olarak niteleyip onurlandırmakta.

Bir cevap yazın

 
Home Kazi Detaylari Thyateiralı Ünlü Hukukçu Licinius Rufinus