Facebook Twitter Gplus RSS

Ulu Cami’nin bulunduğu alanda önceki kilisenin apsisinin temel duvar kalıntıları (apsisin üzeri günümüzde caminin bahçesinde yer almakta olup döşeme taşıyla örtülüdür) (Resim Kaynakçası; O.F.A.Meinardus, The Greeks of Thyatira, Atina, 1974, Sayfa 100). St.Basil Kilisesi burada ya da Köfünlü Camii civarında olmalıydı (Elliott 1838; C.B. Elliott, Travels in the Three Great Empires of Austria, Russia and Turkey, Vol.I-II, London, 1838, s.108-110).

Bir cevap yazın