Facebook Twitter Gplus RSS

Akhisar ve Thyateira hakkında doğru bilinen yanlışlar

Bu bölümde, Akhisar’ın isminin antik dönemde “aspro kastro” (άσπρο κάστρο) olduğunu iddia eden görüşlerden, Akhisar’a Sümerleri getirenlere, bunlara kıyasla biraz daha masum sayılabilecek bir düşünceyle Akhisar’da tıpkı Orta Anadolu’dakiler gibi gerçek anlamda bir Hitit yerleşimi olduğunu savunan fikirlere kadar pek çok değişik konuda uzmanları tarafından hazırlanmış doğru bilgiler verilmeye çalışılacaktır.

Bunlara ilaveten İncil’de adı geçen Jezebel’in aslında Tevrat’ta da adının geçtiği, Ortadoğu’da yaşamış tarihsel bir kişilikten ziyade çok önemli anlamları barındıran (ki bu kişilik Attila İlhan’ın “Üçüncü Şahsın Şiiri”nde bile geçer) sembolik bir kişilik olduğu, geçen zaman içerisinde batı kültüründe bu ismin Izebel olarak değiştiği gibi bilgiler anlatılmaya çalışılacaktır. Böylece sadece bilimsel verilerden yola çıkılarak yöre halkına ve ilgililere yörenin Eskiçağ tarihi hakkında doğru bilgi verilecektir. Amacımız kazılar başlamazdan evvel yıllardır hafızalara kazınmış yanlış bilgileri mesleki sorumluluk kapsamında düzeltmek ve Akhisar halkını, ilgilileri bilgilendirmektir.

Daha çok söylencelerle süslenen bir başka değerlendirme ise Thyateira’nın Amazonlar tarafından kurulduğuna ilişkindir. Benzer durum Batı Anadolu’da özellikle İonia ve Ailois bölgelerindeki birçok kentin kuruluş efsanelerinde de karşımıza çıkmaktadır. Antik kentin “M.Ö. 1300 yıllarında Amazonlar tarafından “Thyateira” adıyla kurulduğu ve Thyateira adının Amazonların kraliçesi Myrina’nın ünlü bir komutanına ait olduğunu”na ilişkin görüşler hoş söylencelerden öteye gidememektedir.

 

Bir cevap yazın

 
Home Kazi Detaylari Akhisar ve Thyateira hakkında doğru bilinen yanlışlar