Facebook Twitter Gplus RSS

Kayalıoğlu Tarım Okulu

(Or Yehuda-Kutsal Işık) 1899 yılında 34.000 dönümlük bir arazide kurulmuştur. Yaklaşık 450 öğrenci kapasiteli tarım okulunun ana amacı sadece yöredekileri değil, geniş bir coğrafyadaki yoksul Musevi çocuklarını tarım konusunda uzmanlaştırmaktı. Bir yapı değil, yapılar topluluğundan oluşmaktaydı. Ana bina dışında bir tren istasyonu, Museviler için bir sinagogu, Rumlar için bir kilisesi de vardı . 1908 yılından itibaren Müslüman öğrenciler de okula kabul edilmeye başlandı. Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında bir takım sıkıntılar yaşandı. 1924 yılında Ahmet Kayalı adında bir çiftçiye satıldı. 1944-1997 yılları arasında İlkokul olarak hizmet verdi.Üç katlı ana bina hala bütün görkemiyle ayaktadır. İç kısımda ise ciddi tahribat vardır.
Doğa ve insan tahribine karşı bugüne kadar direnmeyi başaran bu  yapının daha fazla zaman geçirilmeden restore edilerek ruhuna uygun amaçlarla kullanılması gerekmektedir.
Kaynak; Taylan Esin; “Osmanlı’da Musevi İskan Birliği Çiftlikleri”, Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı 249 (Eylül 2014), 14-25.
Siren Bora, “Alliance Israelite Universelle’in Osmanlı Yahudi Cemaatini Tarım Sektöründe Kalkındırma Çalışmaları ve Izmir yakınlarında kurulan bir çiftlik okul:OR Yahuda”ÇAĞDAŞ TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve Inkilâp Tarihi Enstitüsü yay., cilt 1 sayı 3 İzmir 1993 s.s 386-400.

2 Cevap

  1. Duyarlılığınız ve profesyonel yaklaşımınız için teşekkür ederim

  2. Konu hakkında mecmua yazı doküman edinebilirmiyim.

Bir cevap yazın

 
Home Kazi Detaylari Kayalıoğlu Tarım Okulu