Facebook Twitter Gplus RSS

Thyateira’daki İlk Kilise

Thyateira, Hristiyanlığı kabul eden ilk yedi topluluktan birisini barındırdığı için çeşitli araştırmalarda bu kentte erken dönemlere ait (M.S. I.-II. yy.) bir kilise yapısının varlığı üzerine değişik yorumlar yapılmıştır. Ancak İncil’de sözü edilen bu yedi kilise, birer kilise yapısı-binası (ἐκκλησία-ekklesia) olarak düşünülmemelidir. Burada anlatılmak istenen, Hristiyanlığı kabul eden ilk 7 cemaatin bulunduğu, döneminin güçlü ekonomisine sahip, önemli yol güzergahlarında yer alan, kalabalık nüfusa sahip yerleşimlerdir. Bunun ötesinde şüphesiz bu 7 kentte, ilk Hristiyanlık dönemlerinde de ritüeller için ayrılan kamusal birer yapı da olabilir. Ancak bu yapının, M.S. 379’da tahta çıkan ve M.S. 391 yılında Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu’nun resmi dini yapan I. Theodosius (M.S. 347-395) zamanında ya da en azından Büyük Konstantin’in (I.Konstantinus) tüm inançlara ve dolayısıyla Hristiyanlığa karşı hoşgörüyü sağlayan M.S. 313’deki Milano Fermanı sonrası yapılabileceği pek unutulmamalıdır. Bu tarihe kadar ayinler ancak ibadethane gibi kullanılan bazı evlerde ya da evlerin bu amaçla düzenlenen kısımlarında gerçekleştirilmekteydi. Bu verilerden hareketle, Akhisar’da arkeolojik çalışmalarla bulunabilecek en erken tarihli kilise yapısı (binası) M.S. IV. yüzyıldan daha erken bir tarihten olamaz. Milano Fermanı sonrasındaki süreçte bazı kilise binaları yapıldığı gibi, eskiden kullanılan özellikle “bazilikalar” bu amaçla da kullanılmaya başlanacaktır.Hastane Höyüğü’nde bulunan Bizans plastik eserlerinden örnekler.

Hastane Höyüğü’nde ve buradaki mezarlarda bulunan istavrozlar.

Thyateiralı Ünlü Hukukçu Licinius Rufinus

Licinius

Bu metni bizlere kazandıran Prof.Dr. Hasan Malay’a teşekkür ederiz.

Yazıtın Çevirisi:

«Hayırlı Olsun! Bahçıvanlar Derneği, İmparator Meclisi’nin üyesi, Grekçe mektuplardan sorumlu yazman, İmparator’un hocası, genel maliye sorumlusu,
imparatora yapılan bireysel başvurulardan sorumlu yazman,Roma İmparatorluğu’nun adalet sorumlusu (Praetor), Noricum Eyaleti nin (bugünkü Avusturya-Slovenya) valisi, geleneksel Titus Tatius kültünün rahibi, Yirmiler Meclisi’nin (Vigintiviri) üyesi, Caesar’ın (Gordianus) seçilmiş dostu (Amicus), birçok kez imparatorlara elçi olarak giden ve öz vatanını (Thyateira) tüm haklarına kavuşturan, atlı sınıfına mensup, görkemli Senatör M. Gnaeus Licinius Rufinus’u, kente (Thyateira’ya ) karşı olan cömertliği birçok büyük projeyi gerçekleştirmesi ve toplum ve bireylerin hamisi olması nedeniyle (bir heykelini dikerek) onurlandırdı».
Continue Reading

Thyateira Kenti Boston’da Tanıtıldı

Thyateira-Boston
Enviromental and Enginering Geophysical Society tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin Boston kentinde 16-20 Mart 2014 tarihleri arasında düzenlenen sempozyumda Thyateira’da yapılan Jeoarkeolojik çalışmalar hakkında bilgi verildi. Prof.Dr.Engin Akdeniz, Yrd.Doç.Dr.Fethi Ahmet Yüksel, Jeofizik uzmanı Kerim Avcı, Jeofizik Uzmanı Nihan Hoşkan tarafından hazırlanan bilimsel metin Yrd.Doç.Dr.Fethi Ahmet Yüksel “ARCHEOGEOPHYSICAL (GPR) STUDIES AT THE TURKEY-MANISA-AKHISAR THYATEIRA ANCIENT CITY ARCHEOLOGICAL EXCAVATION SITE” başlıklı olup jeofizik araştırmaların arkeolojik kazılarda kullanılmasına ilişkindir. İzleyiciler tarafından büyük ilgi gören sunumda  Fethi Ahmet Yüksel sempozyuma katılanlara Akhisar-Thyateira hakkında bilgi verdi. Bilindiği üzere Thyateira kazılarında arkeolojik çalışmaların yanı sıra çok farklı disiplinler tarafından çeşitli bilimsel faaliyetler de yürütülmektedir. Bu çalışmalardan birisi Boston’da sunulan ve içerik olarak toprak altındaki kalıntıların belirlenmesine yönelik faaliyetlerdir.

Yeni Bilimsel Etkinlikler

Archeogeophysical (GPR) Studies At The Turkey-Manisa-Akhisar Thyateira Ancient City Archeological Excavation Site (K.Avcı, F.Ahmet Yüksel, Nihan Hoşkan, E.Akdeniz), Enviromental and Engineering Geophysical  Society, March 16-20 Boston.

Continue Reading

Eski Haritalarda Thyateira Ve Akhisar

Kiepert 1890 H.Kiepert,
Spezialkarte vom Westlichen Klein Asien,
1:250.000, (1890).
Yayının VIII. paftasındaki haritada Thyateira ve Çevresi.

35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılmıştır. Prof.Dr.Engin Akdeniz “Thyateira Kazıları” isimli bildirisini 30 Mayıs Perşembe günü saat 09.20’de sunmuşlardır.

Sempozyum programı için tıklayınız.